Záruční doba a reklamační řád

  • Záruční doba začíná běžet okamžikem odeslání zboží dodavatelem.
  • Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu, pokud uvedena není, platí záruční doba dle zákona. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční thesis hamlet list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.
  • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním, jestliže bylo zboží poškozeno přírodními živly a pokud bylo zboží poškozeno neodbornou či nevhodnou manipulací. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Jak postupovat při reklamaci zboží

Jestliže zákazník objevil v záruční době na zakoupeném zboží vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Reklamace se nevztahuje na keramiku jakožto na přírodní materiál, kde jsou obsaženy drobné kamínky, které jsou součástí keramické hlíny, ze které je výrobek vyroben. Také drobné odchylky v odstínu barvy či ruční malování, kde jsou pravděpodobné drobné nepravidelnosti tahu a tímto výrobek získává svou originalitu, není důvod k reklamaci výrobku.

Reklamaci řešíme vždy individuálně  (výměnou nebo vrácením peněz).

  • Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě Dráťák, informuje o tomto dodavatele emailem na adresu radka@kamennepomniky.cz, přičemž uvede: číslo dokladu (faktury), ve kterém je vadné zboží, katalogové číslo zboží, počet kusů vadného zboží a popis závady. Do dvou pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu. Postup reklamace se řídí dle jednotlivých výrobců.
  • Zboží je nutné zasílat k reklamaci v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Doporučujeme balit compare and contrast paper buy zboží do bublinkové folie a důkladně vyplnit po všech stranách v krabici.
    Zboží nelze zasílat na dobírku – takto zaslané zboží nepřijímáme.
  • Dodavatel posoudí po prohlédnutí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.
    Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

Po výměně zboží začíná běžet nová záruční doba v délce 24 měsíců.

Košík

je prázdný

View Cart
Checkout

775 187 888

Po – Pá: 8:00 – 23:00

© 2023 eShop Kamenné pomníky, veškerá autorská práva vyhrazena | web design: IdeFixx @ IT-PRO s.r.o.